Заводго экскурсия

Заводдук дисплей

Заводдук дисплей (6)
Заводдук дисплей (4)
Заводдук дисплей (9)
Заводдук дисплей (5)
Заводдук дисплей (2)
Заводдук дисплей (7)
Заводдук дисплей (3)
Заводдук дисплей (8)
Заводдук дисплей (10)

Тиешелүү сертификаттар

Урматтуу ишкана
3А ишкана
Сапатты башкаруу тутумунун сертификаты
Белгилүү соода белгиси
Жашыл азыктар
Патенттик күбөлүк
ISO9001 001
Жакырчылыкты жоюу үчүн ыраазычылык кат
Сапатты камсыздоо 001
Жарнама сертификаты

Негизги колдонмолор

Tecnofil зымын колдонуунун негизги ыкмалары төмөндө келтирилген